Tìm hiểu về Work Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Tìm hiểu về Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Work performance reports are the physical or electronic representation of work performance information intended to generate decisions, actions, or awareness. Performance reports that can help with project team management include results from schedule control, cost control, quality control, and scope validation. The information from performance reports and related forecasts assists in determining future team resource requirements, recognition and rewards, and updates to the resource management plan

performance report process luyen thi PMP RMP online

Mối quan hệ WPR và WPI & WPD

The physical or electronic representation of work performance information compiled in project documents, intended to generate decision or raise issues, actions or awareness. PMBOK

Có thể hiểu đơn giản Performance Report là bản tổ chức và tổng hợp từ dữ liệu thu thập trong Work Performance Data (WPD) và Work Performance Information và báo cáo cho các stakeholder, từ đó đưa ra các chỉ thị liên quan dự án.

Nếu stakeholder nhận thấy có bất cứ công việc nào khác với hoạch định ban đầu họ sẽ đưa ra các hành động khắc phục. Performance report được thiết kế theo mong muốn của stakeholder và được thông qua trong Communication management plan. Performance report có thể mô tả chi tiết hay high level information tùy thuộc vào mong muốn của stakeholder.

work-performanc-information

Nội dung của performance reports có thể bao gồm các phần sau:

 1. Percent of work completed
 2. Balance of the work to be completed.
 3. Cost spent
 4. Balance of funds available.
 5. Balance of time available.
 6. Major risks đã xảy ra hay chưa xảy ra.
 7. Major remaining risks.
 8. SV và CV
 9. SPI & CPI
 10. Forecast fund require to complete the remaining work ETC (If project cost is over budget or under budget)
 11. Forecast time require to complete the remaining work (If project schedule is ahead schedule or behind schedule)
 12. Báo cáo về các Major Approved Change Request.

Định dạng của Performance report có thể bao gồm các gơi ý sau:

 • S-Curve
 • Bar charts
 • Pareto chart
 • Histogram
 • Table
 • Control Chart

Có 5 loại Performance report khác nhau thông thường được dùng trong trao đổi thông tin đó là:

 1. Status – where are we today?  Merely a snapshot of a moment in time.
 2. Progress – what has been achieved? What have we accomplished to date?
 3. Variance – results vs planned
 4. Trends – are things improving or deteriorating?
 5. Forecast – what does future look like?

Với các thông tin trực quan này Project Stakeholder có thể nhận thấy tiến độ và tính khả quan dự án rất dễ từ đó ra quyết định được thuận lợi hơn. Vậy Work Performance Data (WPD) là những thông tin thô về tiến độ dự án, Work Performance Information dựa trên Work Performance Data (WPD) và so sánh với kế hoạch. Work Performance InformationWork Performance Data (WPD) là những đầu vào cơ bản tạo nên Performance Reports. Stakeholder nhìn vào Performance Report có thể thấy hiện trạng dự án và các dự báo tương lai về thời gian, chi phí khi hoàn thành hết dự án thế nào.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Kevin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + nineteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.