Khái niệm Workaround trong kỳ thi PMP là gì?

Khái niệm Workaround trong kỳ thi PMP là gì?

Ở bài này tôi chia sẻ các bạn về khái niệm Workaround, đây là một khái niệm mà có lẽ trong thực tế chúng ta sử dụng rất nhiều và khi học thi chứng chỉ PMP các bạn cũng đôi lần nghe nói về nó, đây là một khái niệm khá dễ nhưng nó liên quan kỳ thi PMP tôi cũng xin chia sẻ các chủ đề sau liên quan Workaround:

Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Workaround là gì?

Workaround là những động thái phản hồi đối với những Unidentified risk hoặc những Identified Risk nhưng không có kế hoạch hoặc chấp nhận thông qua khi nó xảy ra.

Workarounds are responses that were not initially planned, but are required to deal with emerging risks that were previously unidentified or accepted passively. Workaround is an example of corrective action. – PMBOK 5

Plan nào dùng đến workaround?

Trong 2 bản kế hoạch Contingency Plan và Fallback Plan (đều thuộc project management plan) sử dụng để đối phó với các Identified Risk, do đó Workaround không nằm trong bản kế hoạch nào trong những bản kế hoạch trên.

Workaround dùng để xử lý các Unidentified risks. Vì thế không có plan hay chiến lược nào cho workaround. Vậy khi 1 Unidentified Risks xảy ra bạn phải thảo luận với team members và có một chiến lược phù hợp.

Management reserve hay Contingency Reserve dùng cho workaround?

Như trên do Workaround dùng để đối phó với Unidentified risk, và Management Reserve cũng dùng để đối phó với các Unidentified risk. Do đó khi dùng đến Workaround bạn phải dùng đến management reserve.

Và cuối cùng bạn sử dụng khái niệm Workaround trong quy trình Control Risks, đôi lúc khi thi hành Workaround dự án sẽ sinh ra change request.

Okay, tôi hy vọng bạn đã hiểu về Workaround và áp dụng chúng trong kỳ thi PMP. Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Kevin

3 thoughts on “Khái niệm Workaround trong kỳ thi PMP là gì?

    1. Cảm ơn anh Khánh đã phản hồi, Ad tin là anh Khánh nắm rất rõ về Risk Response Plan (Gồm fallback plan và contingency plan), còn về unidentified risk được xử lý phần management reserve. Fallback plan dùng khi contingency plan bị fail hoặc không hiệu quả. Anh có thẩm kham khảo PMBOK 5 trang 345.
      Trích PMBOK 5:
      Risk responses identified using this technique are often called contingency plans or fallback plans and include identified triggering events that set the plans in effect. A fallback plan can be developed for implementation if the selected strategy turns out not to be fully effective or if an accepted risk occurs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.