HocPMP.Com

Tìm hiểu về WPI (Work Performance Information) trong thi PMP

Tìm hiểu về WPI (Work Performance Information) trong thi PMP

 

WPI (Work Performance Information)output của các quy trình Control (Control scope, control schedule, control cost…).

WPI (Work Performance Information) là sự tính toán sai lệch giữa giá trị thực tế thu được và giá trị hoạch định xem có sự sai lệch nào trong thực thi dự án hay không. Ví dụ ở mảng kiến thức Project time management, để so sánh giá trị thời gian thông thường Project Manager dùng chỉ số SV hoặc SPI để đo lường sự sai lệch này.

Xem thêm: EVM (Earned Value Management)WPI (Work Performance Information) vs WPD (Work Performance Data)

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.