Xây dựng chiến lược cho Positive Risks

Xây dựng chiến lược cho Positive Risks

 

Sau khi project team xác định tất cả các risk có thể xảy ra trong dự án (list of identified risks) + danh sách các kế hoạch xử lý có thể có (potential response) => Thành phần này gọi là Risk Register. Risk ở đây là những sự kiện (event) hay điều kiện (conditions) có thể ảnh hưởng tích cực (positive) hoặc tiêu cực (negative) đến project objective như: cost, scope, schedule, quality.

Ở bài này tôi xin chia sẻ cách xây dựng chiến lược cho Positive risks hay còn gọi là Opportunities, một thành phần tạo nên Risk response plan. Đối với các Positive risks ta có các chiến lược sau là nền tảng để xây dựng Risk response plan:

positive-risk-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

 

  1. Chiến lược Exploit (Khai thác cơ hội): Chiến lược nhằm đảm bảo risk sẽ xảy ra trong dự án. Ví dụ dự án có thể được mở rộng gói thầu tiếp theo nếu hoàn thành gói này sớm hơn 1 tuần, project team sẽ dùng các nguồn lực chuyên gia để dùng các công nghệ mới, kỹ năng cao để rút ngắn thời gian triển khai mà vẫn đảm bảo chất lượng.
  2. Chiến lược Enhance (Tăng cường cơ hội): Thường dùng để tăng probability / impact của risk lên dự án. Ví dụ: thêm nhiều nguồn lực thực hiện activity để đảm bảo công việc được hoàn thành sớm hơn.
  3. Chiến lược Share (Chia sẻ cơ hội): Chia sẻ cơ hội với 1 bên thứ ba để thực hiện nhằm tối ưu chuyên môn hóa mỗi bên. Một số ví dụ đó là: risk sharing partnerships, teams, join ventures…
  4. Chiến lược Accept (Chấp nhận cơ hội): Đón nhận risk xảy ra một cách tự nhiên nhưng không mưu cầu (pursue) nó một cách chủ động.

Lưu ý có 2 loại Acceptances:

  1. Passive Acceptance: let it happen – Vd hàng hóa dự án bị trễ 4 tuần thì để nó trễ 4 tuần.
  2. Active Acceptance: Áp dụng contingency reserve – Vd hàng hóa trễ thì tìm thuê 1 bên nào đó sử dụng tạm trong 4 tuần, sau đó vẫn chờ để mua.

Positive risks strategies = SEE = Share – Exploit – Enhance.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.